Framtagning av fem vepor till Einar Mattssons konferensrumsfönster. Målet var att ta fram reklam till Einar Mattsson Projekt AB som skulle väcka intresse kring nya projekt. Genom att använda konferensrumsfönster som skyltfönster skulle gående samt bil- och busstrafik kunna se och läsa mer om nya projekt. Samtidigt skulle konferensrummet få bättre insynsskydd från gatan.
Design of five banners for Einar Mattsson's conference room windows.
The goal was to create advertisement for Einar Mattsson Project's current projects. By using their conference room windows as display windows, pedestrians as well as car and bus trafic could view and see more about Einar Mattsson's new projects. At the same time creating more privacy for the confrence room from the street.

Flera projekt – More projects

Back to Top