I tio år har jag varit ansvarig som AD att ta fram form och koncept till Einar Mattsson i ord & bild. Jag har hållit i alla bitar som iscensättning av foto, hela originalarbete, framställning av grafik och illustrationer i innehållet. Jag samarbetar med Björn Raunio Information AB.
Sedan år 2017 har vi även fått förtroendet att hjälpa till att ta fram Einar Mattssons hållbarhetsredovisning. För år 2019 har denna integrerats i den allmänna årsberättelsen.
Här kan du se årsredovisningen i sin helhet: Einar Mattsson i ord & bild 2019 som pdf
For ten years I have been responsible as AD to develop the design and concept for Einar Mattsson in words & pictures. I have been responsible for all the elements such as planning and staging of photos, layout work, producing graphics and illustrations. I work together with Björn Raunio Information AB.
Since 2017 we have also been commissioned to help produce Einar Mattsson’s yearly sustainability report. For 2019 this has been integrated in the general annual report.
Here you can view the Annual Report in its entirety: Einar Mattsson i ord & bild 2019 som pdf

De första två åren som vi gjorde årsredovisningen delade vi upp redovisningen i två delar, en i ord & bild och en i siffror.
The first two years that we made the annual report, we divided it into two parts, one in words & pictures and one in numbers.

Einar Mattsson i ord & bild 2011 som pdf (Annual Report in words & pictures)
Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 som pdf (Annual Report in numbers)

De första två åren som vi gjorde årsredovisningen delade vi upp redovisningen i två delar, en i ord & bild och en i siffror.
The first two years that we made the annual report, we divided it into two parts, one in words & pictures and one in numbers.

Einar Mattsson i ord & bild 2010 som pdf (Annual Report in words & pictures)
Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2010 som pdf (Annual Report in numbers)

Flera projekt – More projects

Back to Top