Harland Creations är Michèle Harland,
en frilansare som erbjuder tjänster inom kommunikation.
– – – – – – –
Harland Creations is Michèle Harland,
a freelancer offering services within communication.

– – – – – – –
Med flera års erfarenhet inom branschen har jag haft möjligheten att arbeta med uppdrag inom grafisk form och illustrationer. Jag är en kreativ och driven formgivare, som alltid letar efter nya utmaningar.

Behöver du mer omfattande hjälp? Jag arbetar i nätverk med skribenter och fotografer som jag kan ta hjälp av vid behov. Jag har också väl upparbetade kontakter med tryckerier och kan ta ansvar för trycksaksproduktioner från ax till limpa.
Through my many years of experience I have had the opportunity to work within graphic design and illustrations. I am a creative and driven designer who is always looking for new challenges.

Do you need help on a larger scale? I work closely with a network of writers and photographers and can offer a more complete service when necessary. I also have well-established contacts with printing companies and can take full responsibility for projects from idea to finished printed product.

+46 70 403-57 64
michele@harlandcreations.se

Jungfrudansen 2
171 56 Solna
SWEDEN
Kundlista – List of Customers

Genom åren har jag samarbetat med PR- och tidningsbyråer samt bokförlag. Jag har också arbetat direkt med företag från olika branscher. I listan här återfinns de flesta av mina nuvarande och tidigare kunder:
Through the years I have worked with PR and customer publishing agencies and also book publishers. I have also worked directly with companies. In the list below, you will find most of my present and prior customers:
Baluba, Björn Raunio Information, BMC Software, Einar Mattsson AB, Epicor, Ericsson, Green Cargo, Högskolan i Borås (University of Borås), KTH (Royal Institute of Technology), Lärarförlaget (Teacher's publishing company), Magazine Chef, Magazine Finansliv, Magazine Fastighetsvärlden, Magazine Vagabond, OTW, Natur & Kultur, Plantagen, Nordic Morning, Reader's Digest, .SE-The Internet Infrastructure Foundation, Siemens, Showtime Distribution AB, Swebus, Swedbank, Vattenfall, Åkesson & Curry.

Back to Top