Arbete som konsult med Plantgens Inhouse marketing avdelning. Jag hjälper till med det mesta. Från stort till litet. Det kan vara att producera deras snygga produktkataloger för direkt reklam till skyltmaterial för deras butiker och mycket mera. Jag jobbar både med tryckt material och digital publicering.

Working as a consultant with Plantgens Inhouse marketing department, I help with most things. From large to small. It can be to produce their stylish product catalogs for direct advertising to signs for their stores and much more. I work with both printed material and digital publishing.
Design till Plantagens papperskassa i två format samt till omslagspapper.
Design for Plantagen's paper bags in two sizes and wrapping paper.

Flera projekt – More projects

Back to Top