"Berätta för andra!" Mitt vittnesmål från åtta år i islamiska republikens fängelser av Soudabeh Ardavan
Grafisk form, originalarbete och bildarbete.
Boken innehåller över 200 bilder av Soudabehs miniatyrteckningar som hon gjorde under sin tid som politisk fånge i Iran.
"Tell Others!" My testimony from eight years in the prisons of the Islamic Republic by Soudabeh Ardavan
Graphic design and layout.
The book contains over 200 images of Soudabeh's miniature drawings which she did during her time as political prisoner in Iran.

Flera projekt – More projects

Back to Top