Grafisk form till en 6-sidig folder till Einar Mattssons HR-avdelning där olika yrken inom företaget skulle lyftas fram. Foldern användes vid en jobb- och utbildningsmässa. Jag tog även fram illustrationer till broschyren.
Graphic design for a 6 page folder for Einar Mattssons HR department. The folder focused on the different professions within the company and was used at a jobb and education exhibition. I also did the illustration for the centerfold.

Flera projekt – More projects

Back to Top