En serie av tre illustrationer till en artikel som handlade om den data-driven samhälle för Ericssons personaltidningen, Ericsson Technology Review.
A series of three illustrations to accompany an article about the data-driven sociaty for Ericsson internal magazine, Ericsson Technology Review.
Ericsson Technology Review

Flera projekt – More projects

Back to Top