Bokomslag "Samspelets psykologi på förskolan"
Lärarförlaget
Uppföljaren till boken "Psykologi i klassrummet". Denna bok vänder sig till pedagoger på förskolan.
Book cover "The psychology of interaction in preschool"
Lärarförlaget (a publishor of material related to teaching)
The sequel to the book "Psychology in the classroom". This book is aimed at preschool teachers.
För att lätta upp innehållet fick jag göra inledande illustrationer i svart och vitt till varje kapitel.
To make the content more accessible I created an illustration in black and white for each chapter.

Back to Top