Illustrationer som användes vid Plantagens monter vid Nordiska Trädgårsmässan 2016. Montern på 300 kvadratmeter var uppdelad i fyra rum: kök, sovrum, arbetsplats och uteplats. Varje rum fick ett eget budskap med tillhörande illustration. Plantagen vann bästa monter 2016!
Vill du se mer av vad jag gjorde för mässan 2016 klicka på länken Plantagen Nordiska Trädgårdsmässa 2016.
Illustrations for Plantagen's stand at the exhibition Nordic Gardens 2016. The stand which covered 300 square meters, was divided into four rooms: kitchen, bedroom, office and terrace. Each room had its own message and illustration. Plantagen won best exhibition stand 2016!

Flera projekt – More projects

Back to Top