Under några år har jag tagit fram målningar som visar upp olika hus, parker och natur i min hemkommun Solna. Hösten 2011 hade jag en utställning på Jungfrudansen Blommor & Design.
For a few years, I have done paintings depicting different houses, parks and nature in my hometown Solna. In the autumn of 2011, I had an exhibition at Jungfrudansen Blommor & Design.

Flera projekt – More projects

Back to Top