Koncept, grafisk form och illustrationer av pressmaterial till evenemang för Plantagen i februari 2017. Allt papper som användes var gjort på 100 % återvunnet papper. En speciell anpassat fodral togs fram för att innehålla en 24-sidig broschyr som presenterade Plantagens nya produkter för växter och odling samt ett USB-minne med allt pressmaterial. Broschyren gjordes på svenska, finska och norska.
Concept, graphic design and illustrations press material for Plantagen’s event Grow Your Own 2017. All paper used was made of 100 % recycled paper. A special designed envelope contained a 24 page brochure which presented Plantagen’s new products for plants and cultivationtogether together with a USB stick. The brochure was produced in Swedish, Finish and Norwegian.
Back to Top