Jag tog fram illustrationer till en bok som ska fungera som en förberedelse inför arbetslivet för den som är ny i Sverige och studerar på sfi (svenska för invandrare).
I have illustrated for a book that will be used as preparation for working life for those who are new in Sweden and study at sfi (Swedish for immigrants).
Back to Top