Mönster som heter Costa Rica i två färgkombinationer. Inspirationen kommer från en resa till Costa Rica för många år sedan och alla de snäckor och föremål jag hittade på stränderna. Jag älskar mobiler och hade roligt att fånga upp denna känsla i mönstret.
Print Costa Rica in two color combinations. The inspiration comes from a trip to Costa Rica many years ago and all the shells and objects I found on the beaches. I love mobiles and had fun capturing this feeling in the pattern.

Jag tryckte mönstret på tapet beställt hos Photowall och den finns nu uppe på mitt badrumsdörr. Mycket roligare än vit.

I printed the pattern on wallpaper ordered from Photowall and it is now up on my bathroom door. Much more interesting than just plain white.

Flera projekt – More projects

Back to Top