Illustrationer. Harland Creations kan hjälpa dig att kommunicera genom bild.

Det bÄsta / Reader's Digest
Ordvalet

En återkommande del av månadstidningen är att man får testa sin ordkunskap inom olika ämnen. Hur mycket kan du egentligen? Jag tar fram två bilder, en till frågesidan och en till svarssidan, med en humoristisk ingång till de olika ämnena.