Illustrationer. Harland Creations kan hjälpa dig att kommunicera genom bild.

textil biogasreaktor
Högskolan i Borås, forskningstidning 1866

Bilden illustrerar en textil biogasreaktor, vad man matar den med och vad man kan få ut ur den.