Illustrationer. Harland Creations kan hjälpa dig att kommunicera genom bild.

Framtidsscenarier
KTH Integrated Transport Research Lab

Uppdraget var att ta fram fyra illustrationer som skulle reprensera fyra olika framtidsscenarier över utvecklingen för självkörande fordon för persontransport. Illustrtationer har använts i samband med presentationer.