Illustrationer. Harland Creations kan hjälpa dig att kommunicera genom bild.

Data-driven sociaty
Ericsson Technology Review

En serie av tre illustrationer till en artikel som handlade om den data-driven samhälle för Ericssons personaltidningen, Ericsson Technology Review.