Illustrationer. Harland Creations kan hjälpa dig att kommunicera genom bild.

Stadssiluett
Einar Mattssons Årsberättelse

Varje år tar jag fram en stadssiluett till Einar Mattsson i ord & bild som går över ett uppslag och handlar om året i korthet. Jag alternerar mellan Einar Mattssons tre profil färger.