Illustrationer. Harland Creations kan hjälpa dig att kommunicera genom bild.

Einar Mattsson i ord & bild 2015
Årsberättelse

Eftersom illustrationen var väldigt omtyckt så gjorde jag en ny i liknande stil till årsberättelse 2015. Kollage med blandad teknik till Einar Mattssons fastighetsbestånds utvik.