Om mig. Harland Creations är Michèle Harland, en frilansare som erbjuder tjänster inom kommunikation.

Med flera års erfarenhet inom branschen har jag haft möjligheten att arbeta med uppdrag inom grafisk form, illustrationer och webbdesign. Jag är en kreativ och driven formgivare, som alltid letar efter nya utmaningar.

Behöver du mer omfattande hjälp? Jag arbetar i nätverk med andra skribenter och fotografer som jag kan ta hjälp av vid behov. Jag har också väl upparbetade kontakter med tryckerier och kan ta ansvar för trycksaksproduktioner från ax till limpa.

————

Kontakt:
+46 70 403-57 64
michele@harlandcreations.se

Jungfrudansen 2
171 56 Solna
SWEDEN

————

Kundlista
Genom åren har jag samarbetat med PR- och tidningsbyråer. Jag har också arbetat direkt med företag från olika branscher. I listan här återfinns de flesta av mina nuvarande och tidigare kunder:

Arbetsgivarverket, Baluba Branded Content, Björn Raunio Information, BMC Software, Einar Mattsson AB, Epicor/Scala, Ericsson, Green Cargo, KTH, Lärarförlaget, OTW Publishing, Plantagen, Reader's Digest, Siemens, Sitrus Agency, Showtime Distribution AB, Swebus, Swedbank, Tidningen Chef, Tidningen Finanasliv, Tidningen Fastighetsvärlden, Tidningen Vagabond, Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Vattenfall, Åkesson & Curry.